Upravit stránku

O společnosti

Projektování dopravních staveb

Pořízení nových webových stránek

... je teprve začátek cesty za novými zákazníky

Kdo jsme a co vám můžeme nabídnout?

Vítejte na stránkách společnosti M – PROJEKCE s. r. o.

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti projektování dopravních staveb. Zaměřujeme se  především na:

  • projektování silničních staveb
  • projektování mostních staveb
  • inženýrskou činnost související s přípravou a povolováním staveb
  • zpracování auditů bezpečnosti pozemních komunikací dle §18 odst.3 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákazníkům nabízíme služby ve všech fázích projektové přípravy – od studií až po realizace, zajišťujeme odborný dozor a supervize při vlastní realizaci stavebních prací.

Společnost M – PROJEKCE s. r. o. chce pokračovat v tradici a být kvalitním dodavatelem projektových prací pro všechny zákazníky, mezi které patří především Ředitelství silnic a dálnic ČR, jednotlivé krajské ÚS, dále města a obce České republiky i soukromí investoři.

Společnost má zaveden a udržován systém environmentálního managementu pro projektovou, inženýrskou a konzultační činnost v investiční výstavbě dle ČSN EN ISO 14001:2016. Společnost je držitelem certifikátu managementu kvality pro projektovou, inženýrskou a konzultační činnost v investiční výstavbě dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Naší prioritou jsou technicky správné a funkční, ekonomicky návratné, vyvážené, ekologicky šetrné a udržitelné projekty, které umožní rozvoj dopravní infrastruktury, jež budou přínosem pro další generace.