Upravit stránku

Společnost M – PROJEKCE s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6. 5. 2016, na trhu začala působit od 1. 6. 2016. Společnost vznikla oddělením úseku projekce z mateřské společnosti M.I.S. a.s. s cílem dále prohloubit a zkvalitnit poskytovanou projekční a konzultační činnost v oblasti silničních, mostních a inženýrských staveb.

Společnost M – PROJEKCE s. r. o. navazuje na dlouholetou tradici vlastní dopravní projekce uvnitř skupiny MEDIS. Historie samotného dopravního projektování sahá až do šedesátých let minulého století, kdy byla projekce součástí podniku Silnice národní podnik Hradec Králové. Po privatizaci podniku Silnice s.p. od FNM na začátku devadesátých let byla projekce součástí společnosti Silnice Hradec Králové a. s. a tvořila samostatný úsek. V tomto organizačním zařazení fungovala až do roku 1997, kdy bylo portfolio další společnosti v uskupení MEDIS, a to společnosti M.I.S. a. s., založené v roce 1991, rozšířeno o poskytování projektových služeb ve výstavbě. Postupný převod projekční činnosti do společnosti M.I.S.  a.s. byl definitivně ukončen v roce 2007. Projekce se stala samostatným úsekem této společnosti, hlavní pracoviště měla v Pardubicích.

Současně se vznikem společnosti M – PROJEKCE s.r.o. došlo k rozšíření  dosavadní teritoriální působnosti prostřednictvím  nových pracovišť v Praze a Liberci.

Společnost M – PROJEKCE s. r. o. chce pokračovat v tradici a být kvalitním dodavatelem projektových prací pro všechny zákazníky, mezi které patří především Ředitelství silnic a dálnic ČR, jednotlivé krajské SÚS, dále města a obce České republiky i soukromí investoři.

Společnost M – PROJEKCE s. r. o. disponuje kvalitním profesním týmem více než dvaceti kvalifikovaných odborníků, inženýrů a autorizovaných osob v oborech dopravní stavby a mostní a inženýrské konstrukce se značnými zkušenostmi v oboru. Je vybavena špičkovou výpočetní technikou a nejnovějšími grafickými programy, což je mimo jiné zárukou dodávky moderních, spolehlivých a ekonomicky výhodných projekčních řešení. S ohledem na výše uvedenou dlouhou historii dopravního projektování disponuje společnost M – PROJEKCE s. r. o. rovněž řadou významných referencí z dříve realizovaných projektů a prací. 

Veškeré dokumenty, ve kterých je jako smluvní strana uvedena společnost M.I.S. a.s., zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení v platnosti.  M – PROJEKCE s.r.o. se hlásí ke všem závazkům vyplývajícím z dříve uzavřených smluvních vztahů mezi M.I.S. a.s. a třetími stranami. Tyto závazky jsou řešeny subdodavatelskou smlouvou mezi koncernovými společnostmi M.I.S. a.s. a M - PROJEKCE s.r.o.