Upravit stránku

II/321 – Černíkovice – Domašín, obchvat - v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

 • Stupeň: RDS, DSPS
 • Objednatel: EUROVIA CS, a.s.

II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru – v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

 • Stupeň: DUR, DSP, PDPS
 • Objednatel: Královéhradecký kraj

III/26836 Lindava, rekonstrukce silnice

 • Stupeň: RDS, DSPS
 • Objednatel: ZEPS  s.r.o.


I/35 Hořice, most ev.č. 35-069 – prefabrikované příčníky - VTD

 • Objednatel: M – SILNICE a.s.

 

I/16 Studie proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace v profilu 2+1 v úseku Velvary - Mělník

 • Stupeň: Studie proveditelnosti
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III .třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka

 • Stupeň: DUR, DSP, PDPS
 • Objednatel: Královéhradecký kraj

Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi, I. etapa

 • Stupeň: DSP, PDPS
 • Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje,

I/18 Líchovy – Břekova Lhota – oprava povrchu a odvodnění komunikace

 • Stupeň: DSP
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

 • Stupeň: DUR, DSP, PDPS
 • Objednatel: Královéhradecký kraj

I/19 Chýnov - obchvat

 • Stupeň: RDS, DSPS
 • Objednatel: M – SILNICE a.s.

III/3128 Rybná nad Zdobnicí - přeložka

 • Stupeň: DUR, DSP, PDPS
 • Objednatel: Královéhradecký kraj

III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká

 • Stupeň: DUR, DSP, PDPS
 • Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

D35 Opatovice – Časy

 • Stupeň: RDS, PDPS
 • Objednatel: STRABAG a.s.


Pila Štětí – 2. fáze

 • Stupeň: DSP
 • Objednatel: ATEKO a.s.

II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka

 • Stupeň: RDS, DSPS
 • Objednatel: M – SILNICE a.s.